HOUTROT

Houtrot herstel


De keuze voor het vervangen of herstellen van bouwdelen heeft met verschillende punten te maken.

Op de eerste plaats:

kwaliteit / levensduur

kosten 

monument / geen monument

situatie bouwdeel 


Wij komen geheel vrijblijvend langs voor het bekijken en bespreken van de juiste aan pak.